ثبت درخواست تعمیرات
zarbdar

شکایت از فروشنده ی گوشی

شکایت از فروشنده ی گوشی

about-us
بازگشت
user icon png
← شکایت از فروشنده ی گوشی

پرسش : اگر گوشی کارکرده ای رو خریداری کرده باشیم وبعداز۵ دودره پشت گوشی ب خودته خودبازشودوبفهمیم ک گوشی قبلا بازشده باطریش تعویض شده و فروشنده الان میگه من گوشی سالم دادم و پس نمی گیرم بایدچیکارکنم

جواب :