ثبت درخواست تعمیرات
zarbdar

ایمیل

ایمیل

about-us
بازگشت
user icon png
← ایمیل

پرسش : من ایمیلم رو اشتباهی در اختیار کس دیگه ای قرار دادم ... آیا اون شخص میتونه گوشیم رو حک کنه یا عکس و فیلمام رو که حذف شده برگردونه؟؟

جواب :