ثبت درخواست تعمیرات
zarbdar

گوشی سامسونگ

گوشی سامسونگ

about-us
بازگشت
user icon png
← گوشی سامسونگ

پرسش : آنتن و نت گوشیم خودبخود قطع میشه

جواب :